Dzisiaj jest:
Wakacje
Twoje Menu Jesteś tutaj: Aktualności
SKS

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


LATO W MIEŚCIE w SP 100

    Prosimy Rodziców/Opiekunów przyprowadzających dziecko na akcję Lato w mieście o zapoznanie się z procedurami i w miarę możliwości o wydrukowanie i podpisanie dokumentu POTWIERDZENIE RODZICA, który należy przynieść do szkoły pierwszego dnia udziału dziecka w akcji, Jeśli ktoś z Państwa nie ma możliwości wydrukowania, gotowe formularze będą dostępne w szkole.

 
LATO W MIEŚCIE W SP 100
   
         Od 10 sierpnia w naszej szkole rusza akcja Lato w mieście 2020. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o planie na każdy tydzień oraz przypisaniu uczestników do grup - grupy są dwie. Prosimy zapoznać się z regulaminem Lata w mieście 2020 oraz bezwzględnie stosować się do ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego.
 
 
Koordynatorzy - A.Byczkowska, A. Karpińska
 
 
 
Lato w Mieście 2020
Zapisy

        Od poniedziałku, 8 czerwca, ruszają zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”. 

 

Szczegółowe informacje:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapisz-swoje-dziecko-na-lato-w-mie-cie

 
Zakończenia roku szkolnego - rozdanie świadectw.

  Szanowni Państwo Rodzice, rada pedagogiczna podjęła decyzję, że 26 czerwca zostaną przez nauczycieli rozdane uczniom świadectwa na boisku szkolnym według ustalonego harmonogramu.

  Jednocześnie przypominam Państwu, że ciągle na terenie  szkoły obowiązują ustalone przez MEN i GIS zasady reżimu sanitarnego. Dlatego ważne jest aby PO ŚWIADECTWO przyszedł uczeń lub rodzic (w  kl. 0 – III uczeń może przyjść maksymalnie  z jednym opiekunem, starsi uczniowie przychodzą sami lub ich rodzice).

  Wszyscy muszą pamiętać:

1. KAŻDY PRZYCHODZĄCY DO SZKOŁY MUSI BYĆ ZDROWY

2. NIE POZOSTAWAĆ W OKRESIE KWARANTANNY

3. RODZICE, STARSI UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE STOSUJĄ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

4. ZACHOWUJĄ DYSTANS.

  Spotkanie z wychowawcą będzie krótkie, rozdaniu świadectw nie będą towarzyszyły inne uroczystości.  Proszę  Państwa o nieprzynoszenie żadnych kwiatów i upominków dla nauczycieli.

Halina Chaber
Dyrektor Szkoły
 
Dla klas ósmych
 
 
 
Świetlica
Karta zgłoszenia do świetlicy na rok 20/21

Szanowni Rodzice,

ufając, że 1 września wrócimy do normalności, proszę tych Rodziców, których dzieci będą korzystały z opieki świetlicy w nowym Roku Szkolnym 2020/21, o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

Proszę to zrobić w najszybszym możliwym dla Państwa terminie.

Serdecznie dziękuję.

Agnieszka Karpińska - kierownik świetlicy

 
DZIEŃ DZIECKA
Życzenia na Dzień Dziecka

Drodzy Uczniowie    smiley smiley smiley

z okazji Dnia Dziecka w imieniu własnym i nauczycieli

"Setki" składam Wam najserdeczniejsze życzenia

zdrowia i szczęścia, dużo radosnych chwil z najbliższymi

i wymarzonych prezentów.

Abyście umieli cieszyć się każdym dniem, nawet

w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych.

Spełnienia marzeń!   indecision devil

                Halina Chaber - dyrektor Szkoły

 

 

 
Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo,

     Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Wolę zapisu można potwierdzić:

Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

    Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 
Rekrutacja 2020/2021 - do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
 
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

  • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
  • oddziału dwujęzycznego,
  • oddziału międzynarodowego,
  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
  • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MEN
 
List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków

Warszawa,  30   kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Rodzice warszawskich przedszkolaków

 

29 kwietnia br.  na konferencji prasowej pan Premier Mateusz Morawiecki poinformował o otwarciu z dniem 6 maja żłobków i przedszkoli. Jednak, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas konferencji ostateczną decyzję o otwarciu przedszkola powinien podjąć samorząd, uwzględniając rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

 
Opieka wakacyjna

 W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

 Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

 W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

 Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

 Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

 
 
 
Pismo Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy
30.03.2020

 

 
Opieka wakacyjna 2020

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

      W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

 Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

   Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

   Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

 

 
List Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do rodziców

 
Lista z portalami i kanałami edukacyjnymi.

 

 
Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców

 
Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru w godz. 8:00 - 16:00 lub przesłać drogą e-mailową.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

 
Boisko szkolne

 
Zawieszenie zajęć w szkołach

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją władz, w dniach 16 - 25 marca 2020 r.  szkoła zostaje zamknięta. Nie odbędą się również zaplanowane w tym czasie warsztaty, spotkania i imprezy charytatywne. Sekretariat szkoły czynny w godz. 8:00 - 16:00

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 
Rekrutacja 2020/2021
       Rekrutacja dzieci  - rocznik 2013, 2014 na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego rozpoczyna się 3 marca 2020r. o godz. 13:00  w systemie elektronicznym. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie

www.edukacja.warszawa.pl

 
Karty ucznia ZTM

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną  Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e48c185b

W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

 

Dyrektor szkoły

Halina Chaber

 
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
Szanowni  Państwo,
w załączonym pliku przekazano harmonogram rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.
Informacje pochodzą ze strony Kuratorium Oświaty w Warszawie i tam tez są dostępne:
 
 
 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068