Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Aktualności

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Konferencja dla Rodziców uczniów klas VII,  VIII i gimnazjalnych - 16 października 2018

PLAKAT

 

 

 
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 17 września 2018 r. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania oraz wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie Biura Edukacji w zakładce Dla ucznia i rodzica / Pomoc socjalna dla uczniów.  

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.  U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), tj. 514 zł.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z  powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 
Plan lekcji 2018/19

Plan lekcji na rok szkolny 2018/19 do pobrania w pliku PDF

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

odbędzie się  03.09.2018 r.

8:00 – dla uczniów klas I – IV

9:30 – dla uczniów klas V– VIII

Uczniowie zbierają się na boisku szkolnym w wyznaczonych miejscach. Po uroczystości uczniowie  pod opieką wychowawcy udają się na spotkanie w wyznaczonych salach.

   

klasa

wychowawca

nr sali

klasa

wychowawca

nr sali

1a

p. Aneta Klusek

s. 119

5a

p.  Anna Nowak

s. 109

1b

p. Magdalena Trznadel

s. 118

5b

p. Katarzyna Kaczmarczyk

s. 118

1c

p. Iwona Farys

s. 117

5c

p. Marta Świgoń

s. 119

2a

p. Beata Nowacka

s. 109

6a

p. Małgorzata Kurek

s. 117

2b

p. Barbara Sztyler

s. 4

6b

p. Małgorzata Marchlewska

s. 205

2c

p. Aleksandra Bukowska

s. 210

6c

p. Elżbieta Turowska

s.108

3a

p. Beata Michniewicz

s. 108

7a

p. Wioletta Wielgat

s.212

3b

p. Joanna Jasińska

s. 107

7b

p. Jadwiga Miłowska

s.207

4a

p. Beata Jesionek- Biskupska

s.205

7c

p. Halina Grunwald

s. 209

4b

p. Agnieszka Mikołajczyk - Izdebska

s. 207

8a

p. Maria Legatowicz

s.208

4c

p. Joanna Kapała

s. 208

8b

p. Paulina Paszkowska

s. 210

4d

p. Izabela Winiarska

s. 212

8c

p. Urszula Sobkiewicz

s.107

4e

p. Piotr Lalak

s. 105

     

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 dla oddziału przedszkolnego  – spotkanie z wychowawcami w przydzielonej sali – godz. 8.00

 

klasa

wychowawcy

nr sali

0a

p. Agata Rosłońska        p. Dorota Mizera

s. 3

 

Bardzo prosimy rodziców  uczniów klas I – III i oddziału przedszkolnego aby w tym dniu, po uroczystościach zorganizowali dzieciom opiekę we własnym zakresie. W wyjątkowych sytuacjach można skorzystać z opieki w świetlicy do godz. 17.30

 
Lato w mieście

Wykaz placówek, w których są wolne miejsca na program "Lato w Mieście 2018"

Lp. Nazwa placówki Adres Telefon

1 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Wilczy Dół 4 22 649 66 02

2 Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Puszczyka 6 22 643 60 26

3 Szkoła Podstawowa nr 384 ul. Kajakowa 10 22 644 84 61

4 Szkoła Podstawowa nr 310 ul. Hawajska 7 22 641 24 88

5 Szkoła Podstawowa nr 313 ul. Cybisa 1 22 641 26 77

6 Szkoła Podstawowa nr 330 ul. Mandarynki 1 22 648 79 29

7 Szkoła Podstawowa nr 303 ul. Koncertowa 4 22 641 26 98

8 Szkoła Podstawowa nr 318 ul. Teligi 3 22 641 52 38

9 Szkoła Podstawowa nr 340 ul. Lokajskiego 3 22 546 61 20

10 Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Sarabandy 16/22 22 644 85 87

11 Szkoła Podstawowa nr 319 ul. Andrzeja Romockiego "Morro" 10 22 643 45 14

 

 
Zakończenie roku w SP100

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 22.06.2018 (piątek) o godz.8.00

klasy spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach:


 

klasa

wychowawca

nr sali

klasa

wychowawca

nr sali

0a

p. Dorota Migdalska

s.17

4a

p. Anna Nowak

s.109

0b

p. Dorota Mizera

s.18

4b

p. Katarzyna Kaczmarczyk

s.210

1a

p. Beata Nowacka

s.21

4c

p. Marta Świgoń

s.124

1b

p. Barbara Sztyler

s.24

5a

p. Małgorzata Kurek

s.105

1c

p. Aleksandra Bukowska

s.23

5b

p. Małgorzata Marchlewska

s.205

2a

p. Beata Michniewicz

s.19

5c

p. Elżbieta Turowska

s.108

2b

p. Joanna Jasińska

s.20

6a

p. Wioletta Wielgat

s.212

3a

p. Magdalena Trznadel

s.121

6b

p. Jadwiga Miłowska

s.207

3b

p. Monika Furmanek

s.120

6c

p. Patrycja Korlaga

s.5

3c

p. Agata Lewandowska

s.119

7a

p. Maria Legatowicz

s.208

3d

p. Aneta Klusek

s.118

7b

p. Hanna Żurawska

s. 209

3e

p. Iwona Farys

s.117

7c

p. Urszula Sobkiewicz

s.107

 
Do Rodziców uczniów odchodzących ze szkoły

Szanowni Rodzice uczniów odchodzących z naszej szkoły,

aby skutecznie wypisać ucznia ze szkoły, należy przekazać do sekretariatu naszej szkoły kartę przyjęcia ucznia ze szkoły, która ucznia przyjmuje od 1 września 2018 r. Dopiero na tej podstawie nasza szkoła przekaże dokumentację nauczania ucznia do nowej szkoły drogą pocztową. Natomiast dokumentację medyczną Rodzice odbierają osobiście w gabinecie pielęgrniarki w dniach 26 - 27 czerwca w godz. 8:00 - 13:00 lub dopiero we wrześniu.

Halina Chaber - Dyrktor SP100

 

 

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które ma zastosowanie od 25 maja 2018r. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował nowy wzór wniosku o wydanie karty do bezpłatnych przejazdów dla uczniów.

Wniosek

Wnioski złożone po 24.05.2018 na starych drukach nie będą przyjmowane.

 
Dziecięce Marzenia

Uczniowie klasy IIb wzięli udział w Akcji Dziecięce Marzenia organizowanej przez gazetę Super Express. Każde dziecko napisało list do Burmistrza Ursynowa Pana Roberta Kempy o swoich marzeniach.  Uczniowie marzą o ścieżkach rowerowych na Ursynowie, bezpłatnych rowerach i hulajnogach, o wesołym miasteczku, a także o. darmowych lodach śmietankowych w szkole i karuzeli...

Link do artykułu

 
EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

14 maja 2018r. w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas V i VI, którzy spełnili określone warunki zawarte w przepisach: ukończyli 10 lat, uzyskali zgodę rodziców i wychowawcy na zdawanie egzaminu, uzyskali wynik pozytywny z testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Egzamin praktyczny był przeprowadzony przez nauczyciela zajęć technicznych przy współpracy Straży Miejskiej na wcześniej przygotowanym szkolnym placu manewrowym. Podczas egzaminu uczniowie mieli do pokonania Miasteczko Ruchu Drogowego, składające się ze wszelkiego rodzaju skrzyżowań. Ocenie podlegały: pozycja kierującego na pojeździe, upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszanie z miejsca, upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, zasady udzielania pierwszeństwa przejazdu, jazda wytyczonym pasem bez podpierania się nogami, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu, stosowanie się do znaków drogowych.

Wszystkim, którym udało się uzyskać wynik pozytywny, serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!

 
Spotkanie z Olimpijczykiem

Spotkanie z Olimpijczykiem, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r.
- Jak osiągnąć sukces?
- Jak radzić sobie z porażkami?
- Czy trudna jest droga do sukcesu? – oto niektóre z pytań, jakie zadawali uczniowie klasy 5c Panu Jerzemu Pietrzykowi.

 

 
Karty Ucznia - ZTM

W związku z wprowadzonym przez władze m.st. Warszawy  od dnia 1 września 2017 r rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów prosimy o dostarczenie do dnia 24 maja 2018 wypełnionych wniosków do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 100.

Więcej informacji na stronie  www.ztm.waw.pl oraz w załączonych dokumentach

Wniosek

ZTM - informacja dla rodziców

 

 
Lato w mieście 2018

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Lato w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji w zakładce Lato w mieście

 
Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę lipiec - sierpień 2018r.

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 100

   Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową SP100 w okresie wakacyjnym

od 02.07.2018 do 31.08.2018 w Szkole Podstawowej nr 100 nie będzie dyżurów dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

   Będziecie mogli Państwo zapisać dzieci do innych przedszkoli i szkół, które będą organizowały wyżej wymienione dyżury.

   Zapisy odbywać się będą  od 16 kwietnia do 14 maja do godz. 15.00  przez elektroniczny system rekrutacji za pomocą wydanych przez szkołę haseł, po które należy zgłosić się do wychowawcy w okresie od 4 kwietnia.

   Szczegółowe informacje  zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły SP100 www.sp100.edu.pl oraz na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl 

   Jednocześnie informujemy, że w dniach 25.06 – 29.06.2018 dyżur będzie pełniony w SP100.

Prosimy o zapisywanie się na listy u wychowawców oddziału przedszkolnego w.w. dniach tj. 16.04 – 14.05.2018.

Halina Chaber

Dyrektor SP100

 

Dokumenty do pobrania:

ZASADY ZAPISÓW

HARMONOGRAM

 

 
RELACJA Z PODSUMOWANIA KONKURSU

W dniu 16 marca odbyło się uroczyste podsumowanie dzielnicowych  konkursów: "Ptaki ukryte w kołach" i "Mój patron, moje imię". Kolejny raz spotkaliśmy się w miłym gronie laureatów, nauczycieli i rodziców aby wręczyć nagrody za najlepsze i wyróżnione prace. Nasza świetlicowa grupa teatralna przygotowała przedstawienie pt. "Spóźniony słowik", które zostało przyjete oklaskami. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę. 

 
PODSUMOWANIE VIII EDYCJI KONKURSU ORIGAMI PTAKI UKRYTE W KOŁACH

LISTA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH UCZNIÓW

VIII EDYCJI  KONKURSU ORIGAMI

OBJĘTEGO HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW

„PTAKI UKRYTE W KOŁACH”

    Na konkurs,  który trwał od  02.02.18 do 02.03.18  zostało złożonych 239 prac z  15 ursynowskich szkół podstawowych  i 13 przedszkoli. Komisja przyznała nagrody  i wyróżnienia w  poszczególnych  kategoriach, określonych  w regulaminie konkursu, następującym  osobom:

LISTA LAUREATÓW

 
Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie

Szanowni Rodzice,

w Szkole Podstawowej nr 100 będzie realizowany nowy ursynowski projekt "Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie", o którym informuje list Pana Roberta Kempy Burmistrza Ursynowa oraz plakat.

List

Informacje dodatkowe

 
Bal Karnawałowy w „Setce” – 8 luty 2018 r.

W dniu 8 lutego 2018 r. odbył się w Szkole bal karnawałowy. Jak co roku tańce poprowadził Pan Rafał Furmanek, dekoracje przygotowała Pani Aleksandra Byczkowska z uczniami, a o pączki i soki zadbali rodzice. Wszyscy świetnie się bawili, mimo, że po raz pierwszy zabawa odbyła się w zastępczej sali w nowej szkole, gdyż dotychczasowa sala gimnastyczna już została zburzona. Ale było świetnie, nowa sala ma doskonałą akustykę i panowała w niej bardzo kameralna atmosfera.  

 
„Setka rozbudowana” - uroczyste otwarcie bloku edukacyjnego – 2 lutego 2018 r.

W dniu 2 lutego 2018 r. obyła się w naszej szkole mała uroczystość otwarcia bloku
edukacyjnego tzw. Bloku B . Budowa zakończyła się 16 grudnia 2017 r. Na
uroczystość przybyli liczni goście m.in. : Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz –
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy
Ursynów, Pani Ewa Janczar - Radna Miasta Stołecznego Warszawy oraz Radni
Dzielnicy Ursynów: Michał Matejka – przewodniczący Rady, Pani Ewa Cygańska i
Pan Tomasz Sieradz – wiceprzewodniczący Rady, Sylwia Krajewska –
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu, Leszek Lenarczyk, Teresa Jurczyńska
Owczarek oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Panią Iloną
Rosińską – Grzeszek, ks. Prałat Janusz Baranowski oraz nauczyciele i uczniowie
„Setki”
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Sp100, następnie Pani Dyrektor
powitała gości oraz podziękowała wszystkim zgromadzonym Gościom za
przyczynienie się do rozbudowy szkoły, która była marzeniem całej szkolnej
społeczności. Głos zabrali m.in. Pani Prezydent Warszawy i Pan Burmistrz, Radni
oraz Przewodnicząca RR. Wszyscy gratulowali uczniom i nauczycielom pięknej i
nowoczesnej szkoły i życzyli dużo sukcesów. Na pamiątkę wydarzenia Goście
otrzymali piękny katalog opowiadający o historii Sp100 i sukcesach uczniów. Na
koniec uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie Pani
Prezydent i Pan Burmistrz odwiedzili uczniów w świetlicy szkolnej, a po zwiedzeniu
szkoły Goście wpisali się do szkolnej kroniki zawierającej historię rozbudowy Bloku B
– części edukacyjnej oraz perspektywę rozbudowy bloku C – części sportowej.
Od 5 lutego, po 40 latach w SP100 uczniowie rozpoczną nauka na jedną zmianę.

 
Warsztaty teatralne

Dwunastego lutego 2018 roku klasa 5a i 5c uczestniczyły w warsztatach teatralnych. Tym razem odwiedziła nas pani teatrolog, która opowiadała o teatrze w starożytnej Grecji. W celu lepszego wyobrażenia sobie, czym będziemy się zajmować, zademonstrowała przestrzenną makietę antycznego teatru.Zaczęliśmy od losowania plakietek. Przypisywały nam konkretne role, a były nimi: reżyser, pomocnik reżysera, inspicjent, obsługa techniczna, sufler, aktor starożytny, kompozytor, instrumentaliści, scenograf, aktorzy śpiewacy, mimowie, animatorzy czy garderobiani. Zanim zaczęliśmy występować, pani prowadząca zajęcia tłumaczyła nam, jak odegrać daną rolę. Każdy z nas wykonywał ją zgodnie z opisami na plakietkach. Trzeba wspomnieć, że używaliśmy wielu rekwizytów. Przy okazji występu lalkarzy-animatorów, mogliśmy przypomnieć sobie rodzaje lalek np. kukła, pacynka, jawajka czy marionetka. Chwilami było bardzo zabawnie, zwłaszcza kiedy należało zagrać śmierć któregoś z aktorów (w wykonaniu 5c nie wyglądało to wiarygodnie).


Zajęcia trwały 3 godziny. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani i chętnie braliśmy w nich udział. Muszę przyznać, że lekcja ta bardzo przybliżyła funkcjonowanie teatru antycznego. Bardzo podoba mi się taka forma nauki poprzez zabawę!

Julia Zawadzka

 
Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

W bieżącym roku szkolnym w dniach 23 listopada i 15 grudnia odbyły się w naszej szkole zajęcia przeznaczone dla klas V z przedstawicielem Straży Miejskiej. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu na kartę rowerową. Na zajęciach uczniowie przypomnieli sobie ogólne przepisy związane z ruchem pieszych i rowerzystów, manewrami wykonywanymi na drodze, a także zostali zapoznani z niebezpieczeństwami na jakie są narażeni podczas pokonywania drogi do szkoły.

W maju uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas zdawania egzaminu na kartę rowerową.

 

 
Zima w mieście 2018

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie
„Zima w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 r
.

Karty uczestnika do pobrania znajdują się w zakładce Zima w mieście

 
Zaproszenie na warsztaty międzykulturowe

Zaproszenie na warsztaty międzykulturowe


Data: 29.11.2017
Czas trwania: 13.45-15.30

Wolontariusze oraz uczestnicy wymiany Programu Międzykulturowego AFS
zapraszają na międzynarodowe spotkanie, podczas którego uczniowie:

• poznają osoby z zagranicy (z Włoch, Islandii Szwajcarii), które obecnie
spędzają swój rok wymiany w polskiej rodzinie goszczącej;
• zastanowią się nad możliwościami związanymi z wolontariatem;
• będą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych.


Osoby zainteresowane powyższą tematyką i otwarte na świat prosimy
o zapis u wychowawców na listę!

Więcej informacji

 
Warsztaty origami

 

SERDECZNIE

 

ZAPRASZAMY


NA RODZINNE WARSZTATY

 

ORIGAMI

 

MIKOŁAJE, CHOINKI

 

I GWIAZDECZKI”,

 

które odbędą się 25 listopada

 

od godz. 9.30 do 11.30 w sali

 

świetlicowej.


ZAPISY W ŚWIETLICY DO 24

 

LISTOPADA –

 

LICZBA MIEJSC

 

OGRANICZONA

 
Narodowe Święto Niepodległości w SP100

 
Wyjście do teatru Buffo na musical "METRO"

       W niedzielne popołudnie 5 listopada nasza pani polonistka Elżbieta Turowska zorganizowała dla spragnionych kulturalnych wrażeń uczniów klas 4-7 wyjście do teatru Buffo na musical "METRO".

       Premiera "Metra" odbyła się w roku 1991, od tamtej pory upłynęło 26 lat! Spektakl nieustanie przyciąga rzesze nowych widzów, a wszystko za sprawą ponadczasowej tematyki, którą są miłość, rozczarowanie, spełnianie marzeń i realizacja pasji.

       To historia grupy młodych ludzi. Każdy z nich ma inną przeszłość, lecz łączy ich jedno - zamiłowanie do teatru. Czekają ich nowe wyzwanie i życiowe wybory pomiędzy marzeniami i miłością a karierą i pieniędzmi.

       Jak potoczą się losy głównych bohaterów widowiska? Przekonajcie się sami, oglądając musical, do którego muzykę skomponował Janusz Stokłosa. Podobno musical nawiązuje do prawdziwej historii reżysera, scenarzysty i choreografa w jednej osobie - Janusza Józefowicza. Wystawiano go również na Broadwayu - kolebce światowego musicalu. Dowodem na ponadczasowość tematyki przedstawienia jest cytat umieszczony na stronie teatru Buffo:

 

 

"Świat się zmienia,
Padają mury, otwierają się granice
Teatr też się zmienia
Niezmienne pozostają tylko marzenia...
... marzenia młodych ludzi, nasze marzenia."

W imieniu miłośników teatru
Aranka Korepta z 6c

 

Po spektaklu uczniowie Setki spotkali się z aktorami teatru Buffo.
Były wspólne zdjęcia, selfie i oczywiście autografy.

 
17.10. 2017 r. - UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ TARCZY

Jak co roku w Dzień Edukacji Narodowej w SP100 odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Do tej uroczystości pierwszaki przygotowywały się od pierwszych dni września. Poznawały historię i symbole szkoły, swoje prawa i obowiązki oraz zapoznali się z zasadami zachowania panującymi w szkole. Uroczystość rozpoczęła się podniośle wprowadzeniem szkolnego sztandaru oraz Hymnem państwowym i Hymnem Szkoły, który wykonał chór szkolny. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swój pierwszy program artystyczny – bardzo ładnie recytowali i śpiewali, Następnie złożyli ślubowanie na szkolny sztandar, zobowiązując się m.in. do bycia pilnym uczniem, dobrym kolegą i godnego reprezentowania Setki, jako jej uczniowie. Pani Dyrektor symbolicznie pasowała uczniów, wręczyła każdemu na pamiątkę tarczę szkolną oraz złożyła życzenia. Uczniom życzyła sukcesów w nauce i wielu cudownych przyjaźni, wychowawczyniom Pani Beacie Nowackiej, Pani Barbarze Sztyler i Pani Aleksandrze Bukowskiej dużo zadowolenia w codziennej pracy z uczniami, a rodzicom - zadowolenia z sukcesów dzieci i dobrej współpracy ze szkołą. Pierwszaki otrzymały też dużo serdecznych życzeń od rodziców, w tym przedstawicieli rady rodziców oraz uczniów klas starszych.

 
Wybory do samorządu uczniowskiego

W dniu 10 października odbyły się wybory do zarządu samorządu uczniowskiego naszej szkoły. Siedmioro uczniów przygotowało swoje plakaty wyborcze.

W głosowaniu wzięło udział 283 uczniów. Przewodniczącą Samorządu szkolnego została Martyna Szyndler z klasy VI c. Jej zastępczyniami Natalia Nejman z klasy Vb i Milena Grigoryan z klasy VIIa.

 

 
I Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny

Kochani Uczniowie,
zachęcamy do udziału w I Warszawskim Pozarządowym Tygodniu Edukacyjnym.
Przedsięwzięcie odbędzie się w różnych miejscach Warszawy, w terminie 23 – 29 października. Szczegóły w linku poniżej:

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wtewww.pdf

 
Relacja z kiermaszu staroci

Tegoroczny kiermasz staroci cieszył się dużym zainteresowaniem. Już od wczesnego rana w szkole zrobiło się gwarno i kolorowo. Stoiska z książkami, zabawkami, ubraniami, a także wyrobami rękodzielniczymi wypełniły szkolne korytarze, zakamarki i salę gimnastyczną. Wśród kramów i kramików spacerowali kupujący – dzieci, rodzice, nauczyciele i nasi absolwenci.

W tym roku nowością była prezentacja przygotowana przez wolontariuszy programu wymiany kulturowej AFS. W jednej z sal można było spotkać się i porozmawiać ze studentami z Francji, Włoch, Szwajcarii, Islandii i Turcji, dowiedzieć się ciekawostek na temat ich krajów oraz spróbować charakterystycznych, narodowych potraw.

 W świetlicy czekały również atrakcje – wystawa zwierząt. Psy, kot, króliki, wąż, żółw a nawet przepiórki , prezentowały się pod czujnym okiem swoich właścicieli. Można było dowiedzieć się ciekawych rzeczy o zwierzakach goszczących w sali świetlicowej.

Jak zawsze – w kawiarence było tłoczno i gwarno. Po zakupach miło było przysiąść na chwilę przy gorącej kawie, herbacie i wspaniałym domowym cieście.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy organizacji i podczas trwania kiermaszu – rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i wolontariuszom. Miło spędziliśmy sobotni poranek w naszej „setce”.

 
Kiermasz Staroci

 

 

Rok szkolny rozpoczął się na dobre. Czas zrobić jesienne porządki. Zróbmy przegląd szaf, półek, pudeł, strychów i innych zakamarków.  

           1 października (sobota)  w godz. 9.00 – 12.00 w naszej szkole odbędzie się  tradycyjny już  Kiermasz Staroci.

           Uczniowie naszej szkoły przygotują kramiki i stoiska z różnościami, a wychowawcy świetlicy  zorganizują  „Dzień Zwierzaka”. Jak zawsze można będzie sprzedać lub kupić ubrania, zabawki, książki, gry, używany sprzęt sportowy i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Rodzice zapraszają uczestników kiermaszu na darmową loterię fantową, w której każdy los wygrywa oraz znaną „Wymieniankę”. Podczas kiermaszu będzie działała również kawiarenka z przepysznymi, domowymi  ciastami upieczonymi przez rodziców, pachnącą i smakowitą kawą, herbatą oraz napojami.

            O godz. 10.00 w sali gimnastycznej  można będzie obejrzeć pokaz umiejętności młodych zawodników judo.

 

                              Serdecznie zapraszamy  uczniów, rodziców oraz  mieszkańców osiedla.

 

 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   Inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018 tradycyjnie w "Setce" odbyła się na bosku szkolnym. Pani Dyrektor przywitała Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz gości Pana Piotra Zalewskiego Wiceburmistrza Dzielnicy Ursynów, Panią Ilonę Rucińską - Grzeszek Przewodniczącą RR oraz Janusza Baranowskiego ks. Proboszcza Parafii św. Zofii Barat. Szczególnie serdecznie przywitała klasy siódme i kl. pierwsze. Ci ostatni otrzymali prezent od Pana Burmistrza - misie Ursynki, które  najmłodszym uczniom będą towarzyszyć przez najbliższe lata nauki.

   Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor przypomniała zebranym historyczne rocznice: powstania warszawskiego, podpisania porozumień sierpniowych oraz wybuchu II wojny światowej. Następnie przedstawiła wychowawców klas, nowo zatrudnionych nauczycieli oraz poinformowała o trudnych warunkach lokalowych, w których będą się uczyć uczniowie do chwili oddania nowej, będącej jeszcze w budowie części dydaktycznej szkoły. Wszyscy marzymy o tej chwili, tym bardziej, że uroczystość odbywała się na tle nowego budynku, który bardzo pięknie prezentuje się od strony boiska. 

   Mimo, że tego dnia dzień był pochmurny to życzenia, prezenty i perspektywa wprowadzenia się za trzy miesiące do nowej szkoły zapowiada słoneczną przyszłość nowego roku szkolnego.

 
Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w dzielnicowej uroczystości obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Uroczystość odbyła się na terenie Parafii p.w. św.  Ap. Piotra i Pawła w Pyrach, gdzie na miejscowym cmentarzu znajdują się mogiły 125 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okolicy podczas obrony Warszawy w czasie kampanii wrześniowej, w powstaniu warszawskim oraz zamordowanych w więzieniu na  Pawiaku. Dla uczczenia poległych Bohaterów SP100 wystawiła Poczet Sztandarowy.

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068