Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Aktualności

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Rekrutacja 2020/2021
       Rekrutacja dzieci  - rocznik 2013, 2014 na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego rozpoczyna się 3 marca 2020r. o godz. 13:00  w systemie elektronicznym. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie

www.edukacja.warszawa.pl

 
Zima w Mieście 2020
Szanowni Państwo,
 
   Informujemy , iż w dniu 14.01.2020 r. o godzinie 12.00 rozpoczną się zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście 2020”.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:
 
oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:
 
 
Wykorzystanie boisk szkolnych w czasie roku szkolnego 2019_2020

        Od 1 września 2019 r. boisko szkolne jest otwarte dla społeczności lokalnej w soboty i w niedziele w godz. 8:00 - 19:00 (do zmroku). Od poniedziałku do piątku do godz. 17:30 boisko wykorzystuje szkoła na obowiązkowe zajęcia, a po godz. 17:30 -  Akademia Sportu.

 

     KORZYSTAJĄCYCH Z BOISK BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I PODPORZĄDKOWANIE SIĘ WSZELKIM UWAGOM PRACOWNIKÓW SZKOŁY. NA BOISKO  NIE WOLNO WPROWADZAĆ ROWERÓW, WÓZKÓW DZIECIECYCH, HULAJNÓG. JEST TO PODYKTOWANE DBAŁOŚCIĄ O OBIEKT, ABY JAK NAJDŁUŻEJ ZACHOWAĆ DOBRY STAN NAWIERZCHNI BOISK. PROSZĘ TEŻ O DBANIE O ZIELEŃ WOKÓŁ SZKOŁY.

Ponadto zabrania się:

1) jeżdżenie rowerami, hulajnogami i deskorolkami po parkingach i chodnikach na terenie szkoły,

2) wprowadzania psów na teren szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY
Halina Chaber
 
Karty ucznia ZTM

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną  Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e48c185b

W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

 

Dyrektor szkoły

Halina Chaber

 
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021
Szanowni  Państwo,
w załączonym pliku przekazano harmonogram rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.
Informacje pochodzą ze strony Kuratorium Oświaty w Warszawie i tam tez są dostępne:
 
 
 
Stulecie Odzyskania Niepodległości - obchody w SP100

              Już 9 listopada rozpoczęliśmy świętowanie stulecia niepodległości. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu - punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego . Później odbył się uroczysty apel, podczas którego wysłuchaliśmy recytacji oraz koncertu szkolnego chóru. Bieg z Flagą, Żołnierskie Karaoke, wspólne śpiewanie pieśni związanych z odzyskaniem niepodległości, dekorowanie sal, odświętne stroje,podniosły nastrój, radość i wspólna zabawa -to wszystko sprawiło, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy.

 

Konferencja dla Rodziców uczniów klas VII,  VIII i gimnazjalnych - 16 października 2018

PLAKAT

 

 
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 17 września 2018 r. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania oraz wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie Biura Edukacji w zakładce Dla ucznia i rodzica / Pomoc socjalna dla uczniów.  

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.  U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), tj. 514 zł.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z  powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które ma zastosowanie od 25 maja 2018r. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował nowy wzór wniosku o wydanie karty do bezpłatnych przejazdów dla uczniów.

Wniosek

Wnioski złożone po 24.05.2018 na starych drukach nie będą przyjmowane.

 
Dziecięce Marzenia

Uczniowie klasy IIb wzięli udział w Akcji Dziecięce Marzenia organizowanej przez gazetę Super Express. Każde dziecko napisało list do Burmistrza Ursynowa Pana Roberta Kempy o swoich marzeniach.  Uczniowie marzą o ścieżkach rowerowych na Ursynowie, bezpłatnych rowerach i hulajnogach, o wesołym miasteczku, a także o. darmowych lodach śmietankowych w szkole i karuzeli...

Link do artykułu

 
EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

14 maja 2018r. w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas V i VI, którzy spełnili określone warunki zawarte w przepisach: ukończyli 10 lat, uzyskali zgodę rodziców i wychowawcy na zdawanie egzaminu, uzyskali wynik pozytywny z testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Egzamin praktyczny był przeprowadzony przez nauczyciela zajęć technicznych przy współpracy Straży Miejskiej na wcześniej przygotowanym szkolnym placu manewrowym. Podczas egzaminu uczniowie mieli do pokonania Miasteczko Ruchu Drogowego, składające się ze wszelkiego rodzaju skrzyżowań. Ocenie podlegały: pozycja kierującego na pojeździe, upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszanie z miejsca, upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, zasady udzielania pierwszeństwa przejazdu, jazda wytyczonym pasem bez podpierania się nogami, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu, stosowanie się do znaków drogowych.

Wszystkim, którym udało się uzyskać wynik pozytywny, serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!

 
Spotkanie z Olimpijczykiem

Spotkanie z Olimpijczykiem, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r.
- Jak osiągnąć sukces?
- Jak radzić sobie z porażkami?
- Czy trudna jest droga do sukcesu? – oto niektóre z pytań, jakie zadawali uczniowie klasy 5c Panu Jerzemu Pietrzykowi.

 

 
Karty Ucznia - ZTM

W związku z wprowadzonym przez władze m.st. Warszawy  od dnia 1 września 2017 r rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów prosimy o dostarczenie do dnia 24 maja 2018 wypełnionych wniosków do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 100.

Więcej informacji na stronie  www.ztm.waw.pl oraz w załączonych dokumentach

Wniosek

ZTM - informacja dla rodziców

 

 
RELACJA Z PODSUMOWANIA KONKURSU

W dniu 16 marca odbyło się uroczyste podsumowanie dzielnicowych  konkursów: "Ptaki ukryte w kołach" i "Mój patron, moje imię". Kolejny raz spotkaliśmy się w miłym gronie laureatów, nauczycieli i rodziców aby wręczyć nagrody za najlepsze i wyróżnione prace. Nasza świetlicowa grupa teatralna przygotowała przedstawienie pt. "Spóźniony słowik", które zostało przyjete oklaskami. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę. 

 
Bal Karnawałowy w „Setce” – 8 luty 2018 r.

W dniu 8 lutego 2018 r. odbył się w Szkole bal karnawałowy. Jak co roku tańce poprowadził Pan Rafał Furmanek, dekoracje przygotowała Pani Aleksandra Byczkowska z uczniami, a o pączki i soki zadbali rodzice. Wszyscy świetnie się bawili, mimo, że po raz pierwszy zabawa odbyła się w zastępczej sali w nowej szkole, gdyż dotychczasowa sala gimnastyczna już została zburzona. Ale było świetnie, nowa sala ma doskonałą akustykę i panowała w niej bardzo kameralna atmosfera.  

 
„Setka rozbudowana” - uroczyste otwarcie bloku edukacyjnego – 2 lutego 2018 r.

W dniu 2 lutego 2018 r. obyła się w naszej szkole mała uroczystość otwarcia bloku
edukacyjnego tzw. Bloku B . Budowa zakończyła się 16 grudnia 2017 r. Na
uroczystość przybyli liczni goście m.in. : Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz –
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy
Ursynów, Pani Ewa Janczar - Radna Miasta Stołecznego Warszawy oraz Radni
Dzielnicy Ursynów: Michał Matejka – przewodniczący Rady, Pani Ewa Cygańska i
Pan Tomasz Sieradz – wiceprzewodniczący Rady, Sylwia Krajewska –
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu, Leszek Lenarczyk, Teresa Jurczyńska
Owczarek oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Panią Iloną
Rosińską – Grzeszek, ks. Prałat Janusz Baranowski oraz nauczyciele i uczniowie
„Setki”
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Sp100, następnie Pani Dyrektor
powitała gości oraz podziękowała wszystkim zgromadzonym Gościom za
przyczynienie się do rozbudowy szkoły, która była marzeniem całej szkolnej
społeczności. Głos zabrali m.in. Pani Prezydent Warszawy i Pan Burmistrz, Radni
oraz Przewodnicząca RR. Wszyscy gratulowali uczniom i nauczycielom pięknej i
nowoczesnej szkoły i życzyli dużo sukcesów. Na pamiątkę wydarzenia Goście
otrzymali piękny katalog opowiadający o historii Sp100 i sukcesach uczniów. Na
koniec uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie Pani
Prezydent i Pan Burmistrz odwiedzili uczniów w świetlicy szkolnej, a po zwiedzeniu
szkoły Goście wpisali się do szkolnej kroniki zawierającej historię rozbudowy Bloku B
– części edukacyjnej oraz perspektywę rozbudowy bloku C – części sportowej.
Od 5 lutego, po 40 latach w SP100 uczniowie rozpoczną nauka na jedną zmianę.

 
Warsztaty teatralne

Dwunastego lutego 2018 roku klasa 5a i 5c uczestniczyły w warsztatach teatralnych. Tym razem odwiedziła nas pani teatrolog, która opowiadała o teatrze w starożytnej Grecji. W celu lepszego wyobrażenia sobie, czym będziemy się zajmować, zademonstrowała przestrzenną makietę antycznego teatru.Zaczęliśmy od losowania plakietek. Przypisywały nam konkretne role, a były nimi: reżyser, pomocnik reżysera, inspicjent, obsługa techniczna, sufler, aktor starożytny, kompozytor, instrumentaliści, scenograf, aktorzy śpiewacy, mimowie, animatorzy czy garderobiani. Zanim zaczęliśmy występować, pani prowadząca zajęcia tłumaczyła nam, jak odegrać daną rolę. Każdy z nas wykonywał ją zgodnie z opisami na plakietkach. Trzeba wspomnieć, że używaliśmy wielu rekwizytów. Przy okazji występu lalkarzy-animatorów, mogliśmy przypomnieć sobie rodzaje lalek np. kukła, pacynka, jawajka czy marionetka. Chwilami było bardzo zabawnie, zwłaszcza kiedy należało zagrać śmierć któregoś z aktorów (w wykonaniu 5c nie wyglądało to wiarygodnie).


Zajęcia trwały 3 godziny. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani i chętnie braliśmy w nich udział. Muszę przyznać, że lekcja ta bardzo przybliżyła funkcjonowanie teatru antycznego. Bardzo podoba mi się taka forma nauki poprzez zabawę!

Julia Zawadzka

 
Narodowe Święto Niepodległości w SP100

 
Wyjście do teatru Buffo na musical "METRO"

       W niedzielne popołudnie 5 listopada nasza pani polonistka Elżbieta Turowska zorganizowała dla spragnionych kulturalnych wrażeń uczniów klas 4-7 wyjście do teatru Buffo na musical "METRO".

       Premiera "Metra" odbyła się w roku 1991, od tamtej pory upłynęło 26 lat! Spektakl nieustanie przyciąga rzesze nowych widzów, a wszystko za sprawą ponadczasowej tematyki, którą są miłość, rozczarowanie, spełnianie marzeń i realizacja pasji.

       To historia grupy młodych ludzi. Każdy z nich ma inną przeszłość, lecz łączy ich jedno - zamiłowanie do teatru. Czekają ich nowe wyzwanie i życiowe wybory pomiędzy marzeniami i miłością a karierą i pieniędzmi.

       Jak potoczą się losy głównych bohaterów widowiska? Przekonajcie się sami, oglądając musical, do którego muzykę skomponował Janusz Stokłosa. Podobno musical nawiązuje do prawdziwej historii reżysera, scenarzysty i choreografa w jednej osobie - Janusza Józefowicza. Wystawiano go również na Broadwayu - kolebce światowego musicalu. Dowodem na ponadczasowość tematyki przedstawienia jest cytat umieszczony na stronie teatru Buffo:

 

 

"Świat się zmienia,
Padają mury, otwierają się granice
Teatr też się zmienia
Niezmienne pozostają tylko marzenia...
... marzenia młodych ludzi, nasze marzenia."

W imieniu miłośników teatru
Aranka Korepta z 6c

 

Po spektaklu uczniowie Setki spotkali się z aktorami teatru Buffo.
Były wspólne zdjęcia, selfie i oczywiście autografy.

 
17.10. 2017 r. - UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ TARCZY

Jak co roku w Dzień Edukacji Narodowej w SP100 odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Do tej uroczystości pierwszaki przygotowywały się od pierwszych dni września. Poznawały historię i symbole szkoły, swoje prawa i obowiązki oraz zapoznali się z zasadami zachowania panującymi w szkole. Uroczystość rozpoczęła się podniośle wprowadzeniem szkolnego sztandaru oraz Hymnem państwowym i Hymnem Szkoły, który wykonał chór szkolny. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swój pierwszy program artystyczny – bardzo ładnie recytowali i śpiewali, Następnie złożyli ślubowanie na szkolny sztandar, zobowiązując się m.in. do bycia pilnym uczniem, dobrym kolegą i godnego reprezentowania Setki, jako jej uczniowie. Pani Dyrektor symbolicznie pasowała uczniów, wręczyła każdemu na pamiątkę tarczę szkolną oraz złożyła życzenia. Uczniom życzyła sukcesów w nauce i wielu cudownych przyjaźni, wychowawczyniom Pani Beacie Nowackiej, Pani Barbarze Sztyler i Pani Aleksandrze Bukowskiej dużo zadowolenia w codziennej pracy z uczniami, a rodzicom - zadowolenia z sukcesów dzieci i dobrej współpracy ze szkołą. Pierwszaki otrzymały też dużo serdecznych życzeń od rodziców, w tym przedstawicieli rady rodziców oraz uczniów klas starszych.

 
Relacja z kiermaszu staroci

Tegoroczny kiermasz staroci cieszył się dużym zainteresowaniem. Już od wczesnego rana w szkole zrobiło się gwarno i kolorowo. Stoiska z książkami, zabawkami, ubraniami, a także wyrobami rękodzielniczymi wypełniły szkolne korytarze, zakamarki i salę gimnastyczną. Wśród kramów i kramików spacerowali kupujący – dzieci, rodzice, nauczyciele i nasi absolwenci.

W tym roku nowością była prezentacja przygotowana przez wolontariuszy programu wymiany kulturowej AFS. W jednej z sal można było spotkać się i porozmawiać ze studentami z Francji, Włoch, Szwajcarii, Islandii i Turcji, dowiedzieć się ciekawostek na temat ich krajów oraz spróbować charakterystycznych, narodowych potraw.

 W świetlicy czekały również atrakcje – wystawa zwierząt. Psy, kot, króliki, wąż, żółw a nawet przepiórki , prezentowały się pod czujnym okiem swoich właścicieli. Można było dowiedzieć się ciekawych rzeczy o zwierzakach goszczących w sali świetlicowej.

Jak zawsze – w kawiarence było tłoczno i gwarno. Po zakupach miło było przysiąść na chwilę przy gorącej kawie, herbacie i wspaniałym domowym cieście.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy organizacji i podczas trwania kiermaszu – rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i wolontariuszom. Miło spędziliśmy sobotni poranek w naszej „setce”.

 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   Inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018 tradycyjnie w "Setce" odbyła się na bosku szkolnym. Pani Dyrektor przywitała Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz gości Pana Piotra Zalewskiego Wiceburmistrza Dzielnicy Ursynów, Panią Ilonę Rucińską - Grzeszek Przewodniczącą RR oraz Janusza Baranowskiego ks. Proboszcza Parafii św. Zofii Barat. Szczególnie serdecznie przywitała klasy siódme i kl. pierwsze. Ci ostatni otrzymali prezent od Pana Burmistrza - misie Ursynki, które  najmłodszym uczniom będą towarzyszyć przez najbliższe lata nauki.

   Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor przypomniała zebranym historyczne rocznice: powstania warszawskiego, podpisania porozumień sierpniowych oraz wybuchu II wojny światowej. Następnie przedstawiła wychowawców klas, nowo zatrudnionych nauczycieli oraz poinformowała o trudnych warunkach lokalowych, w których będą się uczyć uczniowie do chwili oddania nowej, będącej jeszcze w budowie części dydaktycznej szkoły. Wszyscy marzymy o tej chwili, tym bardziej, że uroczystość odbywała się na tle nowego budynku, który bardzo pięknie prezentuje się od strony boiska. 

   Mimo, że tego dnia dzień był pochmurny to życzenia, prezenty i perspektywa wprowadzenia się za trzy miesiące do nowej szkoły zapowiada słoneczną przyszłość nowego roku szkolnego.

 
Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w dzielnicowej uroczystości obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Uroczystość odbyła się na terenie Parafii p.w. św.  Ap. Piotra i Pawła w Pyrach, gdzie na miejscowym cmentarzu znajdują się mogiły 125 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w okolicy podczas obrony Warszawy w czasie kampanii wrześniowej, w powstaniu warszawskim oraz zamordowanych w więzieniu na  Pawiaku. Dla uczczenia poległych Bohaterów SP100 wystawiła Poczet Sztandarowy.

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068