Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Stołówka - 2017/2018

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Informacja dotycząca żywienia w Szkole w r. szkol. 2017/2018

1. Chętnych do korzystania ze stołówki szkolnej prosimy o dokładne zapoznanie się z "Regulaminem stołówki w SP100(pobierz)
Ze względu na zwiększoną w tym roku liczbę uczniów starszych (kl. IV - VII) i trudności lokalowe stołówki, proszę rodziców o zapisywanie dzieci na obiady tylko w sytuacji koniecznej.
2. Koszt posiłków w stołówce:

1) wyżywienie dla oddziałów przedszkolnych (0a,0b) – 7,00 zł - (śniadanie, obiad)

2) koszt obiadu dla ucznia – 4 zł

3. Zapisu na posiłki dokonują rodzice osobiście u intendenta szkoły p. Barbary Zbiciak poprzez wypełnienie deklaracji (
pobierz)

- zapisy od 31 sierpnia 2017 r. w godz. 7:30 - 10:30

Posiłki będą wydawane od 5 września 2017 r.


   Opłaty za posiłki można regulować przelewem lub gotówką w sposób i na zasadach zawartych ww. regulaminie i w podpisanej deklaracji. Rodzice proszeni są o dokładny opis przelewu (imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc opłaty) i niewpłacanie należności za posiłki "na zapas" (należy płacić tylko za jeden miesiąc i w danym miesiącu: np. za wrzesień we wrześniu itp).  Opłaty należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 5. każdego miesiąca.

Konto wpłat za żywienie nr: 29 1030 1508 0000 0005 5033 8068

 

   Rodzice uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie otrzymują dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do obiadów z budżetu szkoły, zwracając się w tej sprawie do pedagoga szkolnego w każdej chwili, w której taka sytuacja zaistnieje, zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy  i po wypełnieniu wniosku.

    Szanowni Rodzice, jeśli w danym miesiącu przysługuje Państwu odliczenie kosztów żywienia z powodu nieobecności dziecka w szkole, należy przed dokonaniem opłaty,  koniecznie kwotę odliczenia uzgodnić z intendentem p. Barbarą Zbiciak. 

  • Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy (pobierz)
  • Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat (pobierz)

 

    Miesięczny koszt posiłków:

1. wrzesień 2017 r. – 19 dni – obiady – 76 zł, śniadania i obiady (kl. 0ab) - 133 zł.

2. październik 2017 r. – 22 dni  – śniadania i obiady – 154 zł; obiady - 88 zł.

3. listopad - 21 dni  – śniadania i obiady – 147 zł; obiady - 84 zł.

4. grudzień -  16 dni - śniadania i obiady - 112 zł; obiady -  64 zł;

5. styczeń 2018 -  12 dni  – śniadania i obiady – 84 zł; obiady - 48 zł.

6. luty - pełne wyżywienie – 140 zł; obiady - 80 zł.

7. marzec - pełne wyżywienie - 140 zł, obiady - 80 zł

8. kwiecień - 18 dni - śniadania i obiady - 126 zł; obiady - 72 zł;

9. maj - śniadania i obiady - 126  zł; obiady - 72 zł;

10. czerwiec  - śniadania i obiady - 98 zł; obiady - 56 zł;


Dla nauczycieli pojedynczy obiad kosztuje 6 zł, a dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami 6,15 zł (5 zł. + 23% vat).

 

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068