Dzisiaj jest:
Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII
Twoje Menu Jesteś tutaj: Stołówka

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Informacja dotycząca żywienia w Szkole w r. szkol. 2020/2021

1. W bieżącym roku szkolnym ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną (COVID-19) zaleca się korzystanie przez uczniów z żywienia tylko w sytuacjach koniecznych.

 Wszyscy korzystający z żywienia w szkole obowiązkowo zapoznają się z "Regulaminem stołówki w SP100..

2. Koszt posiłków w stołówce od 1 września 2020 r.:

1) wyżywienie dla oddziału przedszkolnych – 12,00 zł - (śniadanie, obiad)

2) koszt obiadu dla ucznia – 5 zł

3. Stołówka szkola rozpocznie pracę od 7 września 2020 r. Prosimy Rodziców o zgłaszanie dzieci na posiłki od 26 sierpnia 2020 r.  poprzez wypełnienie deklaracji 
podpisanie i przesłanie je e-mailem na adres szkoły: sp100@edu.um.warszawa.pl lub złożenie w sekretariacie szkoły - 1 września będzie możliwość złożenia deklaracji przed szkołą.

   Opłaty za posiłki należy regulować przelewem w sposób i na zasadach zawartych ww. regulaminie i deklaracji. Rodzice proszeni są o dokładny opis przelewu (imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc opłaty) i niewpłacanie należności za posiłki "na zapas" (należy płacić tylko za jeden miesiąc i w danym miesiącu: np. za wrzesień we wrześniu itp).  Opłaty należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 5. każdego miesiąca.

Konto wpłat za żywienie nr: 29 1030 1508 0000 0005 5033 8068

   Rodzice uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie otrzymują dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do obiadów z budżetu szkoły, zwracając się w tej sprawie do pedagoga szkolnego w każdej chwili, w której taka sytuacja zaistnieje, zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy  i po wypełnieniu wniosku.

    Szanowni Rodzice, jeśli w danym miesiącu przysługuje Państwu odliczenie kosztów żywienia z powodu nieobecności dziecka w szkole, należy przed dokonaniem opłaty,  koniecznie kwotę odliczenia uzgodnić z kierownikiem stołówki p. Barbarą Zbiciak. 

  • Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy dotyczące żywienia wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłat /pobierz/

    Miesięczny koszt posiłków:

1. wrzesień 2020 r. – 18 dni – obiady –  90 zł, śniadania i obiady (oddział przedszkolny) - 216,00 zł.

2. październik 2020 r. – 22 dni – obiady –  110 zł, śniadania i obiady (oddział przedszkolny) - 264,00 zł

3. listopad 2020 - 4 dni - obiady - dla uczniów I - III - 20 zł, oddział przedszkolny (śniadania, obiady) - 18 dnix12 zł = 216 zł.

4. grudzień 2020 r. - oddział przedszkolny - obiady - 14 dni x 5 zł =70 zł, śniadanie - obiad - 14 dni x 12 zł = 168 zł

       Dla nauczycieli pojedynczy obiad kosztuje 7 zł, a dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami 7,23 zł (7 zł. + 23% vat).

 

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły
 
29 1030 1508 0000 0005 5033 8068