Dzisiaj jest:
Wakacje
Twoje Menu Jesteś tutaj: Stołówka - 2019/2020
SKS

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Informacja dotycząca żywienia w Szkole w r. szkol. 2019/2020

1. Chętnych do korzystania ze stołówki szkolnej prosimy o dokładne zapoznanie się z "Regulaminem stołówki w SP100..

2. Koszt posiłków w stołówce od 7 stycznia 2020 r.:

1) wyżywienie dla oddziału przedszkolnych – 12,00 zł - (śniadanie, obiad)

2) koszt obiadu dla ucznia – 5 zł

3. Stołówka szkola rozpocznie pracę od 3 września 2019 r. Prosimy Rodziców o zgłaszanie dzieci na posiłki od 19 sierpnia 2019 r.  poprzez wypełnienie deklaracji 
 i złożenie jej w sekretariacie szkoły lub w świetlicy (dla oddziału przedszkolnego także u wychowawcy).

   Opłaty za posiłki należy regulować przelewem w sposób i na zasadach zawartych ww. regulaminie i deklaracji. Rodzice proszeni są o dokładny opis przelewu (imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc opłaty) i niewpłacanie należności za posiłki "na zapas" (należy płacić tylko za jeden miesiąc i w danym miesiącu: np. za wrzesień we wrześniu itp).  Opłaty należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 5. każdego miesiąca.

Konto wpłat za żywienie nr: 29 1030 1508 0000 0005 5033 8068

 

   Rodzice uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie otrzymują dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do obiadów z budżetu szkoły, zwracając się w tej sprawie do pedagoga szkolnego w każdej chwili, w której taka sytuacja zaistnieje, zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy  i po wypełnieniu wniosku.

    Szanowni Rodzice, jeśli w danym miesiącu przysługuje Państwu odliczenie kosztów żywienia z powodu nieobecności dziecka w szkole, należy przed dokonaniem opłaty,  koniecznie kwotę odliczenia uzgodnić z kierownikiem stołówki p. Barbarą Zbiciak. 

  • Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy (pobierz)
  • Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat (pobierz)

 

    Miesięczny koszt posiłków:

1. stycznia 2020 r. – 19 dni – obiady –  95 zł, śniadania i obiady (oddział przedszkolny) - 228,00 zł.

2. luty 2020 r. – 10 dni – obiady – 50 zł, śniadania i obiady (oddział przedszkolny) - 120,00 zł.

3. marzec 2020 r. – 22 dni – obiady – 110,00 zł, śniadania i obiady (oddział przedszkolny) - 264,00 zł.

4. kwiecień 2020 r. – ..... dni – obiady – .... zł, śniadania i obiady (oddział przedszkolny) - ......,00 zł.

       Dla nauczycieli pojedynczy obiad kosztuje 7 zł, a dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami 7,23 zł (7 zł. + 23% vat).

 

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068