Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Kalendarz r. szkolnego 2017/2018

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r., godz. 8:00 oddziały
przedszkolne i kl. I – III; 9:30 – kl. IV - VII

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

 

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie roku szkol.

22 czerwca 2018 r.

 

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r.,
1 czerwca 2018 r. – w tych dniach szkoła organizuje opiekę dla uczniów w świetlicy szkolnej w godz. 7:00 – 17:30.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Zebrania z rodzicami uczniów i dni otwarte odbywają się w czwartki: dla klas I – III o godz. 16:00;

dla klas IV – VII o godz. 17:30

 

Zebranie – organizacja roku szkolnego 2016/2017, informacja o WSO i wymaganiach programowych; udział  rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły;

 

7 września 2017 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca)
informacja o postępach edukacyjnych uczniów.

9 listopada 2017 r.

Zebranie – informacje o planowanych ocenach śródrocznych.

7 grudnia 2017 r.

Zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej (wywiadówka)

11 stycznia 2018 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca klasy)
informacje o postępach edukacyjnych uczniów.

22 marca 2018 r.

 

Zebranie – informacje o planowanych ocenach rocznych

10 maja 2018 r.

21 – 25 maja 2018 r. – tydzień wycieczek

 

Harmonogram zebrań i organizacja pracy rady pedagogicznej

od 17 - sierpnia 2017 r.

Prace nad organizacją roku szkolny 2017/18

24 sierpnia 2017 r.,godz.10:00 – cz. 1

31 sierpnia 2017 r., godz. 10:00 – cz. 2

Zebranie RP otwierające rok szkol. 2017/18

7 września 2017 r. godz.14:50

 

Zebranie RP - przyjęcie do realizacji programów nauczania
na rok szkol. 2017/18

8 stycznia 2018 r. - I – III

9 stycznia 2018 r. - kl. IV – VII

10 stycznia 2018 r.

Klasyfikacja śródroczna (wystawianie ocen do 5 stycznia - poinformowanie uczniów ustnie o ocenach i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej (apel dla uczniów 11 stycznia)

12 stycznia lub 1 lutego 2018 r.

Zebranie RP podsumowujące pracę szkoły w I półroczu

13.06. – I – III: 14.06. – IV –VII

 

15 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja roczna (wystawianie ocen do 11 czerwca) - poinformowanie uczniów na piśmie i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie rocznych wyników klasyfikowania i promowania

(apel dla uczniów – 20 czerwca)

22 lub 25 czerwca 2018 r.,godz.9:30 

                             godz.13.00 

26.06 – 28.06. 2018 r.

Zebranie RP podsumowujące rok szkolny 2017/18

Spotkanie wszystkich pracowników szkoły.

Prace związane z zakończeniem roku szkolnego.

27 - 29 sierpnia 2018 r.

Egzaminy poprawkowe

od 17 sierpnia 2018 r.

Prace nad organizacją roku szkolnego 2018/19

27 sierpnia 2017 r., godz.10:00 – I cz.

30 sierpnia 2017 r. godz. 10:00 – II cz.

 

Zebrania RP – rozpoczęcie rok szkolnego 2018/19

Dodatkowe terminy zebrań RP i szkoleń (WDN)

- 26 października 2017 r.

- 8 marca 2018 r.

- ew. spotkania w dniach zebrań i dni otwartych z rodzicami

w godz. 15:30 – 16:30.

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068