Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Kalendarz r. szkolnego 2018/2019

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r., godz. 8:00 kl. oddziały przedszkolne i kl. I – IV;

9:30 – kl. V - VIII

 

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2018 r.

 

Ferie zimowe

28 stycznia- 10 lutego 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019r. – język polski

16 kwietnia 2019r. - matematyka

17 kwietnia 2019r. – język obcy nowożytny

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie roku szkol.

 

19 czerwca 2019 r. kl. I- VII i oddział przedszkolny

18 czerwca 2019r. - godz. 17.15 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych.

 

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 2 listopada 2018r. 2 stycznia i 2 maja 2019 r.

oraz /15,16,17 kwietnia – ze względu na egzamin ósmoklasisty/

w tych dniach szkoła organizuje opiekę dla uczniów w świetlicy szkolnej w godz. 7:00 – 17:30.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Zebrania z rodzicami uczniów i dni otwarte odbywają się w czwartki: dla klas I – III o godz. 16:30;

dla klas IV – VII o godz. 17:30

 

Zebranie – organizacja roku szkolnego 2018/2019, informacja o WSO i wymaganiach programowych; udział  rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły;

6 września 2018 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca) – informacja o postępach edukacyjnych uczniów.

8 listopada 2018 r.

Zebranie – informacje o planowanych ocenach śródrocznych.

13 grudnia 2018 r.

Zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej (wywiadówka)

24 stycznia 2019 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca klasy) – informacje o postępach edukacyjnych uczniów.

21 marca 2019 r.

 

Zebranie – informacje o planowanych ocenach rocznych

9 maja 2019 r.

20 – 25 maja 2019 r. – tydzień wycieczek

Harmonogram zebrań i organizacja pracy rady pedagogicznej

od 13 - sierpnia 2018 r.

Prace nad organizacją roku szkolny (plan lekcji) 2018/19

23 sierpnia 2018 r.,godz.10:00 – cz. 1

30 sierpnia 2018 r., godz. 10:00 – cz. 2

Zebranie RP otwierające rok szkol. 2018/19

6 września 2018 r. godz.14:50

 

Zebranie RP - przyjęcie do realizacji programów nauczania na rok szkol. 2018/19

21 stycznia 2019 r. - I – III

22 stycznia 2019 r. - kl. IV – VIII

23 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja śródroczna (wystawianie ocen do 18 stycznia - poinformowanie uczniów ustnie o ocenach i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej. (apel dla uczniów 24 stycznia)

21 lutego 2019 r.

Zebranie RP. podsumowujące pracę szkoły w I półroczu

11.06. – I – III: 12.06. – IV –VIII

 

13 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja roczna (wystawianie ocen do 10 czerwca) - poinformowanie uczniów na piśmie i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie rocznych wyników klasyfikowania i promowania

(apel dla uczniów – 17 czerwca)

22 lub 25 czerwca 2019 r.,godz.9:30 

                             godz.13.00 

26.06 – 28.06. 2019 r.

Zebranie RP podsumowujące rok szkolny 2018/19

Spotkanie wszystkich pracowników szkoły.

Prace związane z zakończeniem roku szkolnego.

26 - 28 sierpnia 2019 r.

Egzaminy poprawkowe

od 19 sierpnia 2019 r.

Prace nad organizacją roku szkolnego 2019/20

26 sierpnia 2019 r., godz.10:00 – I cz.

29.08. 2019 r. godz. 10:00 – II cz.

 

Zebrania RP – rozpoczęcie rok szkolnego 2019/20

Dodatkowe terminy zebrań RP i szkoleń (WDN)

- 25 października 2018 r.

- 28 lutego 2019 r.

- ew. spotkania w dniach zebrań i dni otwartych z rodzicami

w godz. 14:30 – 16:30.

 

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068