Dzisiaj jest:
Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII
Twoje Menu Jesteś tutaj: Kalendarz r. szkolnego 2020/2021 ze zmianami od 30.11.2020.

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021ze zmianami od 30.11.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r.,  godz. 8:30, 9.30, 10,30 – według harmonogramu

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

18 – 31  stycznia 2021 r. 4-17.01.2021

Egzamin ósmoklasisty

 

25 maja 2021 r. – język polski (wtorek), godz. 9:00

26 maja 2021 r. – matematyka (środa), godz. 9:00

27 maja 2021 r. – język obcy nowożytny (czwartek), godz. 9:00

terminy dodatkowe odpowiednio: 16, 17, 18 czerwca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkol.

 

25 czerwca 2021 r. kl. I- VII i oddział przedszkolny

24 czerwca 2021 r., godz. 17.15 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych:

 02.XI. 2020, 21-22.XII.2020 4.V. 2021r., 4.VI 2021 r.,

oraz 25,26,27 maja – ze względu na egzamin ósmoklasisty

– w tych dniach szkoła organizuje opiekę dla uczniów w świetlicy szkolnej w godz. 7:30 – 17:00.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Zebrania z rodzicami uczniów i dni otwarte odbywają się w czwartki: dla klas I – III o godz. 16:30;

dla klas IV – VII o godz. 17:30

Zebranie – organizacja roku szkolnego 2020/2021, informacja o OW i wymaganiach programowych; udział  rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły;

10 września 2020 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca) – informacja o postępach edukacyjnych uczniów. kontakt zdalny

19 listopada 2020 r.

Zebranie – informacje o planowanych ocenach śródrocznych. kontakt zdalny

10 grudnia 2020 r.

Zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej (wywiadówka)kontakt zdalny

4 lutego 2021 r.

28.01.2021

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca klasy) – informacje o postępach edukacyjnych uczniów. kontakt zdalny

18 marca  2021 r.

 

Zebranie – informacje o planowanych ocenach rocznych kontakt zdalny

6 maja 2021 r.

Nie planuje się kilkudniowych wycieczek wyjazdowych, natomiast wycieczki po Warszawie będą organizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej i działalności instytucji kultury i sportu. 
 
 

Harmonogram zebrań i organizacja pracy rady pedagogicznej

od 13 -  sierpnia 2020 r.

Prace nad organizacją roku szkolny (plan lekcji) 2020/21

25 sierpnia 2020 r.,godz.10:00 – cz. 1

31 sierpnia 2020 r., godz. 10:00 – cz. 2

Zebranie RP otwierające rok szkol. 2020/21

09 września 2020 r. godz.14:50

 

Zebranie RP - przyjęcie do realizacji programów nauczania na rok szkol. 2020/21 i innych dokumentów szkoły

11 22 stycznia 2021 r. -  I – III 

14 stycznia 2021 r.  -  kl. IV – VIII

15 27 stycznia  2021 r.

Klasyfikacja śródroczna (wystawianie ocen do  11 22 stycznia - poinformowanie uczniów ustnie o ocenach i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej. (apel dla uczniów 2 lutego)

11 4 lutego 2021 r.

Zebranie RP. podsumowujące pracę szkoły w I półroczu

15.06. – I – III: 17.06. – IV –VIII

 

18 czerwca 2021 r.

Klasyfikacja roczna (wystawianie ocen do 14 czerwca) - poinformowanie uczniów na piśmie i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie rocznych wyników klasyfikowania i promowania

(apel dla uczniów – 22 czerwca)

25 lub 29 czerwca 2021 r.,godz.9:30 

                                           godz.13.00 

28.06 – 30.06. 2021 r.  

Zebranie RP podsumowujące rok szkolny 2020/21

Spotkanie wszystkich pracowników szkoły.

Prace związane z zakończeniem roku szkolnego.

23 - 27 sierpnia 2021 r.

Egzaminy poprawkowe

od 17 sierpnia 2021 r.

Prace nad organizacją roku szkolnego 2021/22

25 sierpnia 2021 r., godz.10:00 – I cz.

30.08. 2021 r. godz. 10:00 – II cz.

 

Zebrania RP – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

 
 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły
 
29 1030 1508 0000 0005 5033 8068