Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Kalendarz r. szkolnego 2019/2020
SKS

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Kalendarz roku szkolnego 2019/20

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r., godz. 8:00 kl. I – IV i oddziały przedszkolne

9:30 – kl. V - VIII

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

10 – 23 lutego 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 r. – język polski

22 kwietnia 2020 r. - matematyka

23 kwietnia 2020 r. – język obcy nowożytny

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkol.

 

26 czerwca 2020 r. kl. I- VII i oddział przedszkolny

25 czerwca 2020 r. - godz. 17.15 uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 14 października 2019, 02, 03 stycznia 2020, 12 czerwca 2020 oraz ze względu na egzamin ósmoklasisty – 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – w tych dniach szkoła organizuje opiekę dla uczniów w świetlicy szkolnej w godz. 7:00 – 17:30.

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Zebrania z rodzicami uczniów i dni otwarte odbywają się w czwartki: dla klas I – III o godz. 16:30;

dla klas IV – VIII o godz. 17:00.

W tym dniu nauczyciele przedmiotów pozostają do dyspozycji rodziców od godz. 17:00 do godz. 19:00

 

Zebranie – organizacja roku szkolnego 2019/2020, informacja o szkolnym systemie oceniania i wymaganiach programowych; udział  rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły

5 września 2019 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca) – informacja o postępach edukacyjnych uczniów.

7 listopada 2019 r.

Zebranie – informacje o planowanych ocenach śródrocznych.

12 grudnia 2019 r.

Zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej (wywiadówka)

23 stycznia 2020 r.

Dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca klasy) – informacje o postępach edukacyjnych uczniów.

19 marca 2020 r.

 

Zebranie – informacje o planowanych ocenach rocznych

21 maja 2020 r.

27- 29 maja 2020 r. – dni wycieczek

 

Harmonogram zebrań i organizacja pracy rady pedagogicznej

26 sierpnia 2019 r.,godz.10:00 – cz. 1

29 sierpnia 2019 r., godz. 09:00 – cz. 2

Zebranie RP otwierające rok szkol. 2019/20

Przyjęcie wyników klasyfikacji

5 września 2019 r. godz.14:50

 

Zebranie RP - przyjęcie do realizacji programów nauczania na rok szkol. 2019/20, zebranie organizacyjne z rodzicami

15 stycznia 2020 r. - I – III

16 stycznia 2020 r. - kl. IV – VIII

20 stycznia 2020 r.

Klasyfikacja śródroczna (wystawianie ocen do 14 stycznia - poinformowanie uczniów ustnie o proponowanych ocenach i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej. (apel dla uczniów 22 stycznia)

30 stycznia 2020 r.

Zebranie RP. podsumowujące pracę szkoły w I półroczu

16.06. – I – III: 17.06. – IV –VIII

 

18 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja roczna (wystawianie ocen do 10 czerwca) - poinformowanie uczniów na piśmie i zapisanie w dzienniku.

Przyjęcie rocznych wyników klasyfikowania i promowania

(apel dla uczniów – 22 czerwca)

26 czerwca 2020 r.,godz.9:30 

                             godz.13.00 

26.06 – 30.06. 2020 r.

Zebranie RP podsumowujące rok szkolny 2019/20

Spotkanie wszystkich pracowników szkoły.

Prace związane z zakończeniem roku szkolnego.

24 - 25 sierpnia 2020 r.

Egzaminy poprawkowe

od 19 sierpnia 2020 r.

Prace nad organizacją roku szkolnego 2020/21

25 sierpnia 2020 r., godz.10:00 – I cz.

28.08. 2020 r. godz. 10:00 – II cz.

 

Zebrania RP – rozpoczęcie rok szkolnego 2020/21

Dodatkowe terminy zebrań RP i szkoleń (WDN)

- 24 października 2019 r.

- 27 lutego 2020 r.

- ew. spotkania w dniach zebrań i dni otwartych z rodzicami

w godz. 14:30 – 16:30.

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068