Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Zima w mieście

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Zima w mieście 2018

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie
„Zima w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 r.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 81

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 384

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 343

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 16

DODATKOWA INFORMACJA DO KARTY UCZESTNIKA ZIMY W MIEŚCIE

W 4 feryjnych placówkach edukacyjnych, zlokalizowanych w szkołach podstawowych, zostanie zapewniona opieka dla 700 uczestników, uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem dzieci z oddziałów przedszkolnych).

Uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych czy plastycznych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z feryjnych placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmowych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Udział we wszystkich ww. aktywnościach jest bezpłatny!

 

Feryjne Placówki Edukacyjne
czynne od poniedziałku do piątku
w dniach
od 15 do 26 stycznia 2018 r., godz. 07:00 – 17:00

 

Lp.

Nazwa placówki

adres

telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wilczy Dół 4

22 649 66 02

2

Szkoła Podstawowa nr 81

ul. Puszczyka 6

22 643 60 26

3

Szkoła Podstawowa nr 343

ul. Kopcińskiego 7

22 643 84 54

4

Szkoła Podstawowa nr 384

ul. Kajakowa 10

22 644 25 61

 

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” odbywać się będą w dniach od 27.11.2017 r. do 08.12.2017 r.

 

Harmonogram zapisów do Programu Zima w Mieście 2018

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

27.11.2017

08.12.2017

Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę dotyczącą zgłoszenia udziału dziecka w programie w szkołach podstawowych, które będą pełniły funkcje Feryjnych Placówek Edukacyjnych podczas programu Zima w Mieście 2018.

18.12.2017

W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych uczestników.

18.12.2017

Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz szkół biorących udział w programie „Zima w Mieście” zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.

18.12.2017

26.01.2018

Zapisy na wolne miejsca.

01.01.2018

08.01.2018

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych wnoszą opłatę za posiłki na konto szkoły, w której będzie mieściła się Feryjna Placówka Edukacyjna.

Wykaz kont zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz szkół biorących udział w programie.


 


 


 

Wykaz godzin pracy sekretariatów/ świetlic szkół, które podczas Zimy w Mieście
będą pełniły funkcje Feryjnych Placówek Edukacyjnych:

 

Placówka

Adres

Godziny przyjmowania kart uczestników

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wilczy Dół 4

poniedziałek 8.30 – 17.30

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Szkoła Podstawowa nr 81

ul. Puszczyka 6

poniedziałek – piątek
8.00 -16.00 (sekretariat)
16.00 – 17.00 (świetlica)

Szkoła Podstawowa nr 343

ul. Kopcińskiego 7

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Szkoła Podstawowa nr 384

ul. Kajakowa 10

poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek - piątek 8.00 -16.00

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana jest jedynie opłata za wyżywienie, wynosi ona
7 zł
za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.

Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

 

 

Dodatkowe informacje na temat programu:

 

Agnieszka Kowalska – Wydział Oświaty i Wychowania -  koordynator dzielnicowy
tel. 22 443 75 13

ag.kowalska@ursynow.pl


Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji -  zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78

pnietz@ursynow.pl

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 81

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 384

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 343

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA SP 16

DODATKOWA INFORMACJA DO KARTY UCZESTNIKA ZIMY W MIEŚCIE

 

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068