Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Lato w mieście 2018

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Lato w mieście 2018

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Lato w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

 

W 13 wakacyjnych placówkach edukacyjnych (wykaz poniżej), zlokalizowanych w szkołach podstawowych, zostanie zapewniona opieka dla 2 630 uczestników, uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem dzieci z oddziałów przedszkolnych, które będą mogły skorzystać z dyżurów wakacyjnych organizowanych w ursynowskich przedszkolach i szkołach podstawowych).

Uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych czy plastycznych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmowych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Udział we wszystkich ww. aktywnościach jest bezpłatny!

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godziny 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

 

 

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły,
do której kandydat został zakwalifikowany.

Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato
w Mieście 2018
, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:


- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia
o zwolnieniu z opłat


Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia

w Programie

19 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

 

 

Dodatkowe informacje na temat programu:

 

Agnieszka Kowalska – Wydział Oświaty i Wychowania Dla Dzielnicy Ursynów koordynator dzielnicowy, tel. 22 443 75 13
ag.kowalska@ursynow.pl


Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów

zastępca koordynatora dzielnicowego, tel. 22 443 72 78

pnietz@ursynow.pl

Wakacyjne Placówki Edukacyjne
czynne od poniedziałku do piątku
w dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r., godz. 07:00 – 17:00

 

I turnus
25.06. - 13.07.2018
(3 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Wilczy Dół 4

22 649 66 02

2

Szkoła Podstawowa nr 81

ul. Puszczyka 6

22 643 60 26

3

Szkoła Podstawowa nr 323

ul. Warchałowskiego 4

22 643 25 05

4

Szkoła Podstawowa nr 384

ul. Kajakowa 10

22 644 84 61

II turnus
16.07. - 27.07.2018
(2 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 310

ul. Hawajska 7

22 641 24 88

2

Szkoła Podstawowa nr 313

ul. Cybisa 1

22 641 26 77

3

Szkoła Podstawowa nr 330

ul. Mandarynki 1

22 648 79 29

III turnus
30.07. -17.08.2018
(3 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 303

ul. Koncertowa 4

22 641 26 98

2

Szkoła Podstawowa nr 318

ul. Teligi 3

22 641 52 38

3

Szkoła Podstawowa nr 340

ul. Lokajskiego 3

22 546 61 20

IV turnus
20.08. - 31.08.2018
(2 tygodnie)

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1

Szkoła Podstawowa nr 96

ul. Sarabandy 16/22

22 644 85 87

2

Szkoła Podstawowa nr 319

ul. Andrzeja Romockiego "Morro" 10

22 643 45 14

3

Szkoła Podstawowa nr 336

ul. Na Uboczu 9

22 649 37 36

 
 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068