Dzisiaj jest:
Twoje Menu Jesteś tutaj: Ubezpieczenie NNW dla uczniów i nauczycieli w roku szkol. 2019/20

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Ubezpieczenie NNW dla uczniów i nauczycieli w roku szkol. 2019/20
Zainteresowani Rodzice ubezpieczeniem zbiorowym (NNW szkolne) swojego dziecka oraz Nauczyciele:
 W tym roku jako Szkoła zbiorowe ubezpieczenie NNW proponujemy w firmie COMPENSA. O warunkach i zasadach ubezpieczenia oraz wpłacie można dowiedzieć się w sekretariacie szkoły, ale wpłacać składkę można jedynie przelewem lub u agenta ubezpieczeniowego, którym jest Pani Krystyna Wasilewska. Dlatego Pani Krystyna Wasilewska ponownie będzie w szkole we wtorek 10 września w godz. 8:00 - 10:00 i będzie udzielała informacji o ubezpieczeniu oraz zbierała roczną składkę  ubezpieczeniową w wysokości 45 zł. Można również wpłatę przekazać przelewem na konto nr 29 1240 6957 7008 2200 1009 1098, podając imię i nazwisko dziecka/nauczyciela oraz nazwę polisy: POLISA typ 184 nr 1009109.
 Jednocześnie należy pobrać w szkole lub wydrukować i podpisać oświadczenie o poniższej treści i oddać w sekretariacie w szkole lub agentowi we wtorek.
 
TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz wyrażeniem przeze mnie zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczenia  otrzymałem/am Ogólne warunku ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie  szkolne IV 184 zatwierdzonych przez zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 31/03/2019 z dnia 25 marca 2019 r. i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 15 kwietnia 2019 r. Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie szkolne IV 184 dostępne również w sekretariacie szkoły/placówki oświatowej.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą.

Imię i nazwisko ubezpieczonego ucznia .................. PESEL ....................
Podpis ......................... składka ..............
W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje się rodzic/opiekun prawny
 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły nr:
29 1030 1508 0000
0005 5033 8068