• Czcionka
  • Kontrast

TUTAJ SPRAWDZISZ HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21 ORAZ TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH, SZCZEGÓLNIE TYCH ZWIĄZANYCH Z WYSTAWIANIEM OCEN

ZEBRANIA I DNI OTWARTE:

dla klas I – III o godz. 16:30

dla klas IV – VII o godz. 17:30

10 WRZEŚNIA 2020 R. – zebranie – organizacja roku szkolnego 2020/2021, informacja o  OW i wymaganiach programowych, udział  rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły;

19 LISTOPADA 2020 R. – dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca) – informacja o postępach edukacyjnych uczniów; kontakt zdalny;

10 GRUDNIA 2020 R. – zebranie – informacje planowanych ocenach śródrocznych; kontakt zdalny;

28 STYCZNIA 2021 R. – zebranie Zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej; kontakt zdalny;

18 MARCA 2021 R. – dzień otwarty lub zebranie (decyduje wychowawca) – informacja o postępach edukacyjnych uczniów; kontakt zdalny;

13 MAJA 2021 R. – zebranie – informacje planowanych ocenach rocznych. kontakt zdalny.

Nie planuje się kilkudniowych wycieczek wyjazdowych, natomiast wycieczki po Warszawie będą organizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej i działalności instytucji kultury i sportu. 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

25/30 SIERPNIA 2020 R.– otwarcie roku szkolnego 2020/21;

9 WRZEŚNIA 2020 R.– przyjęcie do realizacji programów nauczania i innych dokumentów szkolnych;

22 STYCZNIA 2021 R. – klasyfikacja śródroczna – wystawianie ocen do 22.01.21r., poinformowanie uczniów o ocenach;

27 STYCZNIA 2021 R.– przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej;

4 LUTEGO 2021 R. – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze;

15/17 CZERWCA 2021 R. – klasyfikacja roczna – wystawianie ocen do 14.06.21r., poinformowanie uczniów o ocenach;

18 CZERWCA 2021 R. – przyjęcie rocznych wyników klasyfikacji i promowania;

25 lub 29 CZERWCA 2021 R. – podsumowanie roku szkolnego 2020/21;

23 – 27 SIERPNIA 2021 R. – egzaminy poprawkowe;

25/30 SIERPNIA 2021 R.– otwarcie roku szkolnego 2021/22.

Rodzice - wszystkie kategorie

SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.