• Czcionka
  • Kontrast

Konkurs "POSTAĆ Z KSIĄŻKI"

27.10.2020

Z okazji Dnia Postaci z Bajki przypadającego w listopadzie Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 100 im. płk. Francesco Nullo w Warszawie ogłasza konkurs plastyczny „Postać z książki”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII naszej szkoły. Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VIII.

Żeby wziąć w nim udział uczniowie poszczególnych klas muszą stworzyć dowolną techniką swoją ulubiona postać z bajki.

Popuśćcie wodze fantazji! Malujcie, lepcie, rysujcie. Wykorzystajcie, co macie pod ręką. Czekamy na najbardziej zaskakujące i ciekawe prace.

Prosimy o przynoszenie swoich prac do dnia 20 listopada 2020 roku. W przypadku uczniów mających lekcje zdalne, prosimy o wysyłanie zdjęć swoich prac na adres e-mail: a.dmowska@sp100.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POSTAĆ Z KSIĄŻKI”
I Organizator konkursu :
Biblioteka Szkoły Podstawowej im. płk. Francesco Nullo nr 100 w Warszawie
ul. Taneczna 54/58, 02-829 Warszawa

II Cele konkursu :

1. Rozbudzanie twórczej inwencji.
2. Odwołanie się do tekstów kultury.
3. Kształtowanie poczucia estetyki.
4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
5. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

III Termin:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie dowolną techniką książki oraz dostarczenie jej w terminie 30.10.2020 r. – 20.11.2020 r. do biblioteki szkolnej lub wysłanie w tym czasie fotografii pracy na adres e-mail: a.dmowska@sp100.edu.pl

Prace powinny spełniać następujące warunki:

1. Forma pracy dowolna (np. rysunek, rzeźba, malowidło).
2. Technika pracy dowolna.
3. Przedstawiana postać powinna mieć cechy umożliwiające jej identyfikację jako konkretnej postaci fikcyjnej.
4. Praca powinna zostać opatrzona w następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– nr klasy, do której uczęszcza uczeń,
– nazwę postaci.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII naszej szkoły.
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy zgodnej z wytycznymi organizatorów konkursu i dostarczenie jej do biblioteki szkolnej we wskazanym terminie lub wysłanie zdjęcia tej pracy na podany adres e-mail. Prace te muszą zawierać dane ich autora: imię, nazwisko, klasę.

V Nagrody:

Komisja wyłoni zdobywców I, II, i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII.

VI Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie

Pozostałe aktualności #Biblioteka

Łańcuszek czytelniczy - wyniki
Dzielnica Poetów
Nowości książkowe
O roli czytania w życiu dziecka
Światowy dzień książki
Kiedy do biblioteki?
"POSTAĆ Z KSIĄŻKI" - wyniki

Aktualności - wszystkie kategorie

#Komunikaty

Zobacz

#Szkoła

Zobacz

#Sport

Zobacz

#Świetlica

Zobacz

#Biblioteka

Zobacz

#Wolontariat

Zobacz

#Stołówka

Zobacz

#Samorząd

Zobacz
SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.