• Czcionka
  • Kontrast

Duma i gratulacje!

18.08.2021

Z wielką dumą i radością informujemy, że p. Zygmunt Puchalski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 28 lipca w Warszawie.

Przyznane odznaczenie to wyraz uznania dla osiągnięć w obszarze edukacji.
P. Zygmunt Puchalski jest Prezesem Stołecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Przez blisko 30 lat zajmował stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego STO w Warszawie. W latach 2013 – 2017 był członkiem Kapituły ds. Profesorów Oświaty. Jest także autorem wielu publikacji i szkoleń z zakresu zarządzania oraz koncepcji pracy szkoły, realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, podstawy programowej i roli eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Od 2018 roku jest nauczycielem fizyki w naszej szkole.

Cała społeczność Setki serdecznie gratuluje p. Zygmuntowi Puchalskiemu tego wielkiego wyróżnienia.

Pozostałe aktualności #Komunikaty

Karty ucznia ZTM
Szczepienia w szkołach
Zebranie 9.09
Organizacja zajęć - wytyczne
Ubezpieczenie - ważne!
Przegląd stomatologiczny

Aktualności - wszystkie kategorie

#Komunikaty

Zobacz

#Szkoła

Zobacz

#Sport

Zobacz

#Świetlica

Zobacz

#Biblioteka

Zobacz

#Wolontariat

Zobacz

#Stołówka

Zobacz

#Samorząd

Zobacz
SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.