• Czcionka
  • Kontrast

Lato w Mieście 2021 - ważne

14.06.2021

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Od 1 czerwca 2021 rruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.
Podczas 9 jednotygodniowych turnusów na dzieci czeka w tym roku 160 Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), w tym 11 w szkołach specjalnych.  

Jak się zapisać?
Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl  rozpoczną się 1 czerwca 2021 r. od godziny 12:00 i potrwają do 11 czerwca 2021 r.
Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.
Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00.
Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca 2021 r. od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r. do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Feryjne Placówki Edukacyjne
Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Warszawska Akcja „Lato w mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” (dokument dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku)

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje na temat akcji w dzielnicy Ursynów:
Joanna Szrejner – Wydział Oświaty i Wychowania –  koordynator dzielnicy Ursynów
tel. 22 443 73 97, mail: jszrejner@ursynow.pl
Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji –  zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78, mail: pnietz@ursynow.pl

Pozostałe aktualności #Komunikaty

Karty ucznia ZTM
Szczepienia w szkołach
Zebranie 9.09
Organizacja zajęć - wytyczne
Ubezpieczenie - ważne!
Przegląd stomatologiczny
Duma i gratulacje!

Aktualności - wszystkie kategorie

#Komunikaty

Zobacz

#Szkoła

Zobacz

#Sport

Zobacz

#Świetlica

Zobacz

#Biblioteka

Zobacz

#Wolontariat

Zobacz

#Stołówka

Zobacz

#Samorząd

Zobacz
SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.