• Czcionka
  • Kontrast

TUTAJ SPRAWDZISZ HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22 ORAZ TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH, SZCZEGÓLNIE TYCH ZWIĄZANYCH Z WYSTAWIANIEM OCEN

ZEBRANIA/DNI OTWARTE odbywają się w czwartki:

dla klas I – III o godz. 16:30

dla klas IV – VII o godz. 17:30

9 WRZEŚNIA 2021 R. – zebranie – organizacja roku szkolnego 2021/2022, informacja o WSO i wymaganiach programowych;

21 PAŹDZIERNIKA 2021 R. – dzień otwarty lub zebranie  – informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy bieżące;

16 GRUDNIA 2021 R. – zebranie – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych;

27 STYCZNIA 2022 R. – zebranie  – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej;

27 STYCZNIA 2022 R.zebranie – informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej

17 MARCA 2022 R. – dzień otwarty lub zebranie – informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy bieżące;

12 MAJA 2022 R. – zebranie – informacje o przewidywanych ocenach rocznych.

Nie planuje się kilkudniowych wycieczek wyjazdowych, natomiast wycieczki po Warszawie będą organizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej i działalności instytucji kultury i sportu. 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

27-31 SIERPNIA 2021 R.– otwarcie roku szkolnego 2021/22;

9 WRZEŚNIA 2021 R.– przyjęcie programów nauczania do realizacji w roku szkol. 2021/22, sprawy bieżące;

24 – 25 STYCZNIA 2022 R. – klasyfikacja śródroczna – wystawianie ocen do 18.01.22r., poinformowanie uczniów o ocenach;

26 STYCZNIA 2022 R.– przyjęcie wyników klasyfikacji śródrocznej;

17 LUTEGO 2022 R. – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze;

12 MAJA 2022 R. – sprawy bieżące;

13 – 14 CZERWCA 2022 R. – klasyfikacja roczna – wystawianie ocen do 7.06.22r., poinformowanie uczniów o ocenach;

15 CZERWCA 2022 R. – przyjęcie rocznych wyników klasyfikacji i promowania;

27 CZERWCA 2022 R. – podsumowanie roku szkolnego 2021/22;

22 – 26 SIERPNIA 2022 R. – egzaminy poprawkowe;

26 – 31 SIERPNIA 2022 R.– otwarcie roku szkolnego 2022/23.

Rodzice - wszystkie kategorie

SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.