• Czcionka
  • Kontrast

Bardzo prosimy o wpłacanie składek na Fundusz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 100 z podaniem: imienia, nazwiska i klasy dziecka na konto bankowe:

54 1240 6250 1111 0000 4593 3574
PEKAO S.A. oddział w Warszawie

Proponowana wysokość składki:
15 zł / miesiąc (x 10)
75 zł / semestr (x 2)
150 zł / cały rok szkolny 2021/22
lub wyższa dla tych, którzy mogą bardziej wspomóc szkołę.

Proponowana wysokość składki za drugie i kolejne dziecko:
10 zł / miesiąc  (x 10)
50 zł / semestr (x 2)
100 zł / cały rok szkolny 2021/22

Rodziców dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej prosimy o wpłacanie składek wspierających funkcjonowanie świetlicy (zakup artykułów plastycznych i biurowych, pomocy dydaktycznych, dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności dzieci itd.).
W roku szkolnym 2021/22 składka na świetlicę wynosi 10 zł / miesiąc (100 zł za cały rok).
Składki prosimy wpłacać przelewem (z dopiskiem: „ŚWIETLICA”- imię, nazwisko, klasa dziecka) na konto:

54 1240 6250 1111 0000 4593 3574
PEKAO S.A. oddział w Warszawie
lub bezpośrednio u kierownika świetlicy – p. Justyny Widlickiej.

Zobacz, na co przeznaczyliśmy Twoje pieniądze ze składek na Fundusz Rady Rodziców i jakie są nasze plany i pomysły na kolejny rok szkolny – pobierz plakat informacyjny.

Rodzice - wszystkie kategorie

SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.