• Czcionka
  • Kontrast

Informacja dotycząca żywienia w roku szkolnym 2021/2022

Wszyscy korzystający z żywienia w szkole proszeni są o zapoznanie się z Zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 20 lipca 2021 r. dotyczącym ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w SP100.

Koszt posiłków w stołówce od 1 września 2021 r.:

  • wyżywienie dla oddziału przedszkolnego – 12,00 zł – (śniadanie, obiad)
  • koszt obiadu dla ucznia – 6 zł,
  • koszt obiadu dla nauczyciela – 8 zł,
  • koszt obiadu dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami – 9,84 zł (8 zł. + 23% vat).

Stołówka szkolna działać będzie od 6 września 2021 r. Prosimy Rodziców o zgłaszanie uczniów na posiłki do 25 sierpnia 2021 r.  poprzez wypełnienie deklaracji, podpisanie jej i przesłanie skanu mailem na adres szkoły: sp100@edu.um.warszawa.pl lub złożenie w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Opłaty za posiłki należy regulować przelewem poprzez aplikację „Jem w szkole” lub na konto szkoły do 25 dnia każdego poprzedniego miesiąca. Na przelewie należy umieścić imię, nazwisko ucznia i klasę, do której chodzi.

Konto wpłat za żywienie nr: 29 1030 1508 0000 0005 5033 8068

Rodzice uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie otrzymują dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do obiadów z budżetu szkoły, zwracając się w tej sprawie do dyrektora szkoły w każdej chwili, w której taka sytuacja zaistnieje, zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy  i po wypełnieniu wniosku – pobierz.

Szanowni Rodzice, jeśli w danym miesiącu przysługuje Państwu odliczenie kosztów żywienia z powodu nieobecności dziecka w szkole, należy przed dokonaniem opłaty, koniecznie kwotę odliczenia uzgodnić z intendentem stołówki p. Adamem Zawadzkim – tel. 22 643 05 78 lub 22 643 33 03 w.2, kom. 723-248-872, mail: a.zawadzki@sp100.edu.pl.

Rodzice - wszystkie kategorie

SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.