• Czcionka
  • Kontrast

Program „Od zabawy do sportu”

Dla najmłodszych uczniów SP 100 prowadzimy zajęcia w ramach programu „Od zabawy do sportu”. Staramy się w ten sposób zachęcić uczniów do aktywności ruchowej, czynnego uczestnictwa w sporcie.

Z uwagi na wiek i związany z tym odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, program opracowany i koordynowany przez Zakład Gier i Zabaw Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie , zakłada prowadzenie zajęć w oparciu o zabawy i gry ruchowe. 

Zajęcia w naszej szkole prowadzą: p. Piotr Kubów i p. Jakub Cyprys.

Uczniowie - wszystkie kategorie

SP 100
ul. Taneczna 54/58,
02-829 Warszawa

Partnerzy sp 100

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności.